Yogapasset MY

 

 

 

 

 

 

 

MediYoga som terapi

I sin ursprungliga form är yogan en andlig diciplin vars syfte är att skapa fullständig balans och medvetenhet, samtidigt som den naturligtvis också fungerar som en mätbar mycket avacerad och djupverkande form rehabiliterande terapi. Yogan verkar på tre plan fysiskt, mentalt och emotionellt. 

Korta enkla yogapass/övningar kombineras med andnings- och koncentrationstekniker samt djupverkande meditation för att som en integrerad helhet skapa specifika terapeutiska effekter och utifrån yogans grundläggande intention verka för en djup, direkt och energimässig balans på alla plan.

Alla övningar utförs alltid utifrån individens förmåga och kapacitet.

MediYoga används idag bl.a. som komplement till ett flertal terapier i svensk sjukvård. Forskning bedrivs i samarbete mellan IMY och sjukvården.

 

Hur går det till?

Oavsett ålder, fysik, smidighet och tidigare erfarenheter så passar MediYoga dig!

Det som behövs är nyfikenhet, viljan att prova och bekväma kläder. Du gör övningarna utifrån dina förutsättningar. Även svårt utmattade och kroniskt sjuka personer kan delta i passen som består av medveten andningsträning, mjuka fysiska övningar, avslappning och meditation.

  

 

 

 

 MediYoga